Årsmötet 2015

Martin Hellgren, projektchef för tunnelbaneutbyggnaden Nacka/Söderort och Håkan Wilken, projektledare, var inbjudna för att berätta om SLL´s utbyggnad av tunnelbanenätet. En ny förvaltning har inrättats för projektet med i dagsläget 70 anställda.

Målet är att öka tillgängligheten till transportvägar och därmed skapa förutsättningar för nya bostadsprojekt i Stockholmsregionen. De berörda kommunerna och staten kommer att bidra till finansieringen på sammantaget 25 700 mkr plus 6 200 mkr för depå- och fordonskostnader som SLL ska bekosta. Den södra delen kommer att kunna generera 40 000 nya bostäder med möjlighet till goda kommunikationer. Tidplanen för om- och utbyggnad är  för söderorts del avslutad 2025.

Linjesträckningen för Hagsätralinjen från Gullmarsplan till Sockenplan har inte fastslagits. Det finns  i dagsläget flera förslag till alternativa sträckningar, alla ligger i tunnlar under mark. Samråd om exakt sträckning görs senare under 2015. Konsekvensbeskrivningar tas fram och hänsyn tas till gällande tillgänglighet för invånarna, upptagningsområdet beräknas till en radie av 900 meter.

De nya stationerna kommer huvudsakligen att förses med ett flertal hissar med en kapacitet på ca 30 personer/hiss korta tider från perrong till markplan. Studier har gjorts i Barcelona som redan har infört det och där det fungerar bra.

Mänga frågor, synpunkter och farhågor kom fram från medlemmarna när det vi gavs möjlighet till diskussion. Alla kan ju inte få sina önskemål tillgodosedda, men vi fick tillfälle att ställa frågor och få svar.

Martin och Håkan avtackades med blommor efter den intressanta genomgången av planeringen.

*

Styrelsens val av Årets Lindegårdare kungjordes. Styrelsen har utsett Lotta Munkhammar med följande motivering:

Vi föreslår att Lotta Munkhammar tilldelas utmärkelsen Årets Lindegårdare 2014 eftersom hon under många år gjort föreningen och de boende i Enskede gård stora tjänster. Hon har som adjungerad i styrelsen kommit med värdefulla synpunkter och deltagit i flera grupper som trädgårdsgrupp och stickgrupp m fl. Hon har haft en ledande roll i det viktiga arbetet med grannsamverkan och varit en drivkraft i utvecklingen av den nya hemsidan. Lotta har vidare gjort en mycket stor insats med att sortera upp och göra en arkivbeskrivning av alla föreningens protokoll, skrivelser och andra dokument från föreningens start 1928 till 2010. Detta arkiv är nu överlämnat till Stockholms stadsarkiv.
Lotta Munkhammar är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Lindegårdare. 

Hela årsmötesprotokollet finns här

 

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>