Vill du bli medlem?

Är du nyinflyttad önskar vi dig varmt Välkommen till Enskede gård!

Har du bott här några år, men inte blivit medlem än, så hoppas vi att du vill bli medlem i villaföreningen för att ta del av aktuell information om vad som händer i vårt område.

Enskede Gård är ett av Stockholms trevligaste och mest centrala villaområden.

Vi som redan bott här några år trivs mycket bra och är glada över att bo här!

Känn dig också välkommen till en av Stockholms äldsta villaföreningar, Villaföreningen Lindegård, som bildades 1928. Föreningen fick sitt namn av en gård under Enskede gård, som hette Linde.

I Enskede gårds villaområde finns 347 hushåll och av dessa är ca 2/3 medlemmar i föreningen.  

Föreningens arbete har förändrats över tiden. I början handlade det mycket om gemensamma åtgärder för att underlättade skötseln av de då nyanlagda trädgårdarna samt upphandling av kol/koks och sophämtning.

Numera gäller föreningens verksamhet aktiviteter avsedda att öka trivseln och gemenskapen i området. En huvuduppgift för styrelsen är också att hålla sig ajour med vad som händer i närområdet och att bevaka våra intressen i dessa sammanhang. Vi har löpandekontakt med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

En del av föreningens verksamhet bedrivs i form av speciella grupper som varierar över tiden.  Just nu finns till exempel en Trafikgrupp som arbetar med trafik- och parkeringsfrågor, Slakthusgrupp som bevakar och är delaktiga i Slakthusområdets framtid, en aktivitetsgrupp som bl.a. arrangerar Enskedegårds-dagen som äger rum i september varje år, samt en Framtidsgrupp som värnar om, och arbetar med den viktiga frågan om bevarandet av områdets kulturhistoriska profil.  

Vi har tidigare följt planeringen av Årstastråket (bostäder i korsningen Johanneshovsvägen-Årstavägen) och trafik och parkeringsfrågorna i samband med uppförandet av den nya Stockholmsarenan. Parkgruppen har arbetat mycket med upprustning av våra parker.

Föreningen har två fasta årliga möten för medlemmarna, årsmötet i mars och höstmötet i oktober-november.

Vi har under de senaste åren även arrangerat en Enskedegårdsdag med olika aktiviteter, bl.a. loppmarknad och korvgrillning. Den äger rum i början av hösten, och vi delar ut en inbjudan när det är dags.

Till föreningen är knutet ett nätverk av grannsamverkare som dels arbetar brottsförebyggande, dels är föreningens kontaktpersoner. Det brottsförebyggande arbetet sker i samarbete med närpolisen och vänder sig till alla i området, inte bara föreningens medlemmar.

Grannsamverkarna delar även ut Lindegårdsnytt som utkommer 4 gånger per år.

Här på vår hemsida www.lindegard.se kan du läsa mer om Enskede gårds och föreningens historia och ta del av tidigare nummer av medlemstidningen Lindegårdsnytt. Där hittar du kontaktuppgifter till styrelsen och grannsamverkarna samt föreningens stadgar. Vi lägger också ut protokoll från möten, aktuella datum och skrivelser och information om vad som är på gång, samt rapporter från närpolisen.

Vår förening är inte kollektivt ansluten till Villaägarnas Riksförbund, men varje villaägare kan teckna ett individuellt medlemskap.

Om du inte redan är medlem i föreningen – du kanske är nyinflyttad eller helt enkelt inte funderat på att bli medlem tidigare – ta tillfället i akt och bli medlem nu!  Inbetalningsuppgifterna till Plusgirot är postgironumret är 194223-4. Glöm bara inte att ange namn och gatuadress! Avgiften är 160 kronor per år.

Årets första nummer av Lindegårdsnytt delas ut till samtliga boende i vårt område. Följande nummer går endast till betalande medlemmar.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Villaföreningen Lindegård  

 

 

 

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>